Het vastleggen van een ketenmachtiging is niet moeilijk. Wel is helaas wat papierwerk nodig. Eerst stelt de intermediair vast voor welke diensten en instanties een ketenmachtiging nodig is. Daarbij is ook het betrouwbaarheidsniveau belangrijk. Het werkgeversportaal van het UWV vraagt bijvoorbeeld om betrouwbaarheidsniveau 3.

Daarna kan het aanvraagformulier naar de klant. De wettelijk bevoegde bij de klant ondertekent het formulier op iedere pagina en stuurt het per post terug met een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Na enkele controles wordt de machtiging actief en worden de aangeleverde kopieën van het identiteitsbewijs vernietigd. Meer informatie vind je op de pagina eHerkenning machtigingen.