Met een CNAME of Canonical NAME record kun je een domeinalias maken.

Als je domeinnaam bijvoorbeeld verwijst naar het IP-adres 1.2.3.4 en je wilt voorbeeld.jedomein.ext ook naar dit adres laten verwijzen, dan kun je hiervoor een CNAME record aanmaken.

De hostname van het record kun je gebruiken om aan te duiden om welk subdomein dit gaat. Hier vul je bijvoorbeeld ‘voorbeeld’ in. De waarde van het record zal dan het adres zijn waar deze naar dient te verwijzen, bijvoorbeeld ‘jedomein.ext’, waarbij je ‘jedomein.ext’ vervangt door je daadwerkelijke domeinnaam.

Dit heeft het voordeel dat als het IP-adres ooit verandert, dit maar op éé plaats aangepast hoeft te worden.

Een CNAME mag alleen op een subdomein ingesteld worden. Het is dus niet toegestaan om jedomein.ext te verwijzen via een CNAME record.