Als je ons een e-mail stuurt, wordt dit een zogenaamd ’ticket’ in ons systeem. Alle antwoorden van ons, jou of derden komen in datzelfde ticket terecht. Ook kunnen wij hier notities voor andere afdelingen aan toevoegen.

Een ticket krijgt automatisch een uniek ticket-ID in de vorm van 3 letters, een koppelstreepje, 3 getallen, wederom een koppelstreepje en 4 getallen (bijvoorbeeld ABC-123-4567). Deze vind je meestal in het onderwerp van de e-mail. Aan de hand van een dergelijk ID kunnen wij de correspondentie terugvinden.