Als je gebruik maakt van sendmail in je script, dan dien je in dit script het pad naar sendmail op te geven. Het correcte pad dat gebruikt dient te worden is: /usr/sbin/sendmail