Een ketenmachtiging wordt altijd afgeven aan een organisatie en niet aan een specifieke persoon. Je machtigt dus het accountantskantoor en niet je contactpersoon binnen dat kantoor. Het is aan de tussenorganisatie zelf om de rollen intern te verdelen. Die bepaalt welke medewerker namens welke klant mag handelen.

Ketenmachtigingen kunnen specifiek zijn. Daarmee kan de tussenpersoon alleen activiteiten voor een bepaalde dienst op zich nemen. ”Een HR-bureau doet bijvoorbeeld geen btw-aangifte en hoeft daar dus geen ketenmachtiging voor te krijgen. Maar het is wel mogelijk meervoudige ketenmachtigingen te hebben. Tussenpersonen kunnen daarbij een bevoegdheid krijgen om zaken namens hun klant te regelen voor meerdere diensten bij meerdere dienstverleners. Het is voor bedrijven en tussenpersonen aan te raden er goed op te letten dat de geregistreerde machtigingen tussen de bedrijven en tussenpersonen matchen. 

Een derde kenmerk van de ketenmachtiging is dat deze altijd voor bepaalde tijd geldig is. Maximaal 5 jaar, zoals dat voor alle machtigingen binnen eHerkenning geldt.