Fallbackservers dienen als back-up voor onze primaire e-mailservers. Als één van onze primaire e-mailservers een storing heeft zullen de fallbackservers automatisch ingeschakeld worden en de afhandeling van de e-mailberichten overnemen. Op het moment dat de primaire e-mailserver weer online is zullen de fallbackservers de e-mailberichten alsnog afleveren bij de primaire e-mailserver.